Επωνυμία:REFLECTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
Εταιρικό Κεφάλαιο: 1.000 €
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 162440240000
Διεύθυνση - Έδρα: Παναγούλη 66, ΤΚ: 41222 ΛΑΡΙΣΑ
Διαχειριστής: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΩΛΑΣ


Powered by Digi-Plan


Support by Byte12